BÁO GIÁ GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐÀ NẴNG

STTMÃ/ TÊN SẢN PHẨMMÔ TẢĐVTĐƠN GIÁ
1K40-7/ Kem 40g (7 kim)Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 40g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
2K40-10/
Kem 40g (10 kim)
Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 40g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
3K50-7/ Kem 50g (7 kim)Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 50g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
4K50-10/
Kem 50g (10 kim)
Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 50g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
5K60-7/ Kem 60g (7 kim)Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
6K60-10/
Kem 60g (10 kim)
Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
7K70-7/ Kem 70g (7 kim)Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 70g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
8K70-10/
Kem 70g (10 kim)
Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 70g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
9K80-7/ Kem 80g (7 kim)Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 80g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
10K80-10/
Kem 80g (10 kim)
Găng tay sợi màu kem Trọng lượng: 80g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
ĐôiLiên hệ: 0902.418.196
1X40-7/ Xám 40g (7 kim)Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 40g/đôiĐôiLiên hệ: 0902.418.196
  Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.  Liên hệ: 0902.418.196
2X40-10/
Xám 40g (10 kim)
Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 40g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
3X50-7/ Xám 50g (7 kim)Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 50g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
4X50-10/
Xám 50g (10 kim)
Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 50g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
5X60-7/ Xám 60g (7 kim)Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
6X60-10/
Xám 60g (10 kim)
Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
7X70-7/ Xám 70g (7 kim)Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 70/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
8X70-10/
Xám 70g (10 kim)
Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 70g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
9X80-7/ Xám 80g (7 kim)Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 80g/đôi
Sử dụng 7 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
10X80-10/
Xám 80g (10 kim)
Găng tay sợi màu muối tiêu Trọng lượng: 80g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
1N50-đỏ/Nhú ng 50g màu đỏGăng tay sợi màu kem phủ sơn đỏ Trọng lượng: 50g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
2N60-đỏ/Nhú ng 60g màu đỏGăng tay sợi màu kem phủ sơn đỏ Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
3N60-cam/N húng 60g màu camGăng tay sợi màu kem phủ sơn cam
Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
4N60-xanh/N húng 60g màu xanhGăng tay sợi màu kem phủ sơn xanh
Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
5H60/ Phủ hạt 60gGăng tay sợi màu kem phủ hạt (vàng/ đỏ)
Trọng lượng: 60g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
6H70/ Phủ hạt 70gGăng tay sợi màu kem phủ hạt (vàng/ đỏ)
Trọng lượng: 70g/đôi
Sử dụng 10 kim dệt thành sản phẩm.
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
1GTKKLGĂNG TAY VẢI KAKI LẪN CÁC MÀU
May 2 lớp ( 1 lót, 1 vải kaki) Chống mài mòn, chống thấm nước nhẹ, chống lại lực cắt nhẹ , lực đâm xuyên nhẹ, chịu nhiệt chịu nóng
Dài 25cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
2GTKKĐGĂNG TAY VẢI KAKI MÀU ĐEN
May 2 lớp ( 1 lót, 1 vải kaki) Chống mài mòn, chống thấm nước nhẹ, chống lại lực cắt nhẹ , lực đâm xuyên nhẹ, chịu nhiệt chịu nóng
Dài 25cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
3GTVCTGĂNG TAY VẢI CHÉO TRẮNG
May 2 lớp ( 1 lót nỉ, 1 vải chéo) Chống mài mòn, chống thấm nước, chống lại lực cắt nhẹ , lực đâm xuyên nhẹ, chịu nhiệt chịu nóng tốt hơn
Dài 25cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
4GTVBGĂNG TAY VẢI BẠT
May 2 lớp ( 1 lót, 1 vải bạt)
Chống mài mòn, chống thấm nước, chống lại lực cắt nhẹ , lực đâm xuyên nhẹ, mềm mại hơn, chịu nhiệt chịu nóng tốt hơn
Dài 25cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
5GTVBNGĂNG TAY VẢI BÒ NGẮN
May 2 lớp ( 1 lót, 1 vải bò )
Chống mài mòn, chống thấm nước, chống lại lực cắt nhẹ , lực đâm xuyên nhẹ, chịu nhiệt chịu nóng tốt hơn
Dài 25cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
6GTVBDGĂNG TAY VẢI BÒ DÀI
May 2 lớp ( 1 lót, 1 vải bò)
Chống mài mòn, chống thấm nước, chống lại lực cắt nhẹ , lực đâm xuyên nhẹ, chịu nhiệt chịu nóng tốt hơn
Dài 30cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
1GTDMT25-
14 (1 lớp)
GĂNG TAY DA 1 LỚP NGẮN TRẮNG
Độ dày 1.8mm Chống mài mòn, chống thấm nước chống lại lực cắt , lực đâm xuyên, chịu nhiệt chịu nóng tốt D25cm R14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
2GTDMT25-
14 (2 lớp)
GĂNG TAY DA 2 LỚP NGẮN TRẮNG
Độ dày : 3.2mm
Chống mài mòn, chống thấm nước , chống lại lực cắt , lực đâm xuyên, chụi nhiệt chụi nóng tốt Dài 25cm rộng 14cm
Đôi Liên hệ: 0902.418.196
1EDGE 48-706Găng tay chống cắtĐôi Liên hệ: 0902.418.196
Rate this post