Bao Tay Len Bảo Hộ Màu Muối Tiêu

Mã sản phẩm: GDK0020
Màu sắc: Muối tiêu
Chất liệu: Sợi len
Kích cỡ: Tiêu chuẩn
Danh mục: