Găng Tay Cách Điện 24KV VICADI

Mã sản phẩm – GCD0003
Xuất xứ: Vicadi
Đặc trưng: Cách điện 24KV, dài tới khuỷa tay
Danh mục: