Găng Tay Cao Su Cách Điện 15KV VICADI

Mã sản phẩm: GCD0001
Nhà sản xuất: Vicadi
Đặc trưng:  cách điện 15KV, dài tới khuỷa tay
Danh mục: