KHẨU TRANG GKT5

Khẩu trang KT5 có thể sử dụng nhiều lần, được sử dụng trong lĩnh vực y tế và bảo vệ cá nhân…lọc bụi cực tốt. Với cấu tạo 3 lớp, nẹp nhôm loại trong và ngoài tùy theo yêu cầu