Nón bảo hộ Bảo Bình N006

Mã sản phẩm: N006

Nhà sản xuất: Bảo Bình

Tiêu chuẩn: TCVN 2603:1987 VÀ TCVN 6401:1998

Chất liệu : Làm từ nhựa HDPE