Nón bảo hộ lao động Thùy Dương N40

Mã sản phẩm: N40

Nhà sản xuất: Thùy Dương

Tiêu chuẩn: TCVN 2603:1987 VÀ TCVN 6401:1998

Chất liệu : Làm từ nhựa HDPE