QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT 3M 4535

– Màu: Trắng
– Hãng: Mỹ
– Chất cấu tạo: Vải không dệt Tyvek.

Chứng nhận:
– EN ISO 13982-1(Type 5)
– EN 13034 (Type 6)
– EN 1149-1:1995
– EN 1073-2