Đồng phục bảo hộ lao động LĐ11

Chất liệu: vải Xi Việt Nam, Kaki 65/35, Pangrim Thành Công.

Màu sắc: 24 màu